Pati Lalaki

Hiji raga
Ngababatang
Di handapeun
Mega malang

Ditandasa dikakaya
Katelengesan
Katelengesan

Nu saestu
Eta jalma
Enggeus lila
Ngadon lunta
Nyiar napkah keur turunan jeung pamajikan
Jeung pamajikan

Deudeuh teuing lalaki
Ngalungsar ku raja pati
Taya pisan anu bela miasih
Kana dirina
Kana dirina

Harianeun
Leungeun deungeun
Tega temen
Teung teuingeun
Nganiaya bebeakan
Kamalinaan
Kamalinaan

Deudeuh teuing lalaki
Ngalungsar ku raja pati
Taya pisan anu bela miasih
Kana dirina
Kana dirina

Harianeun
Leungeun deungeun
Tega temen
Teung teuingeun
Nganiaya bebeakan
Kamalinaan
Kamalinaan


Suka "Pati Lalaki" ? Lihat lagu lainnya ...