D-Day

Kulla iuju uno kata sumite
Yaatono tsuketta boku takeno hosiwo
Kole madeno tea ito wakane
Tsutate tjoki mie tonaga ate itaaaa

Haji metemi ruhikari
Haji meteki ku melody
Inna kalla bokuno jinse wahajimaru
Haji metesi ru itami
Haji meteno nukumori
Kimiga na ni mo kamooo nuri kaetallaaa
Kyoraiiiteee

Tjubula na soonno hito nindo oku
Kiimmga nuyo oni namitaga chilabaru
Hoho emino ulla nika kushita
Kimino kana simi bokuni waketeoo

Haji meteno kaorini
Haji meteno ato atji
Innama te tjong nakoyo tsite kiteno
Haji mete eru tsu yosa
Haji meteno samisisa
Kimino nanimo kamoo tagi sime tainda
Kakomomirai mo


Suka "D-Day" ? Lihat lagu lainnya ...