Sa L-Ahhar

Fid-dlam mohbija
Fis-skur tal lejl
Hsiebi biss fik u f'dik il wegheda f'ghajnejk
Mohhi jistqejqer kull x'hin narak
Int xmara ferh moghdija ward u zahar
Kien hemm is-sejha dikl li l-qalb tant tixtieq
Fjamma li turi t-triq

Chorus:
Sa l-ahhar nifs flimkien
Qalbi, sa l-ahhar tarf taz-zmien
Bdejna bhall hbieb
Sibna l-hena u't-tgawdija
Genna ghalina t-tnejn
Sa l-ahhar ward tal-gnien
Nisma' l-eku fil-boghod sat-tmiem

Lilek habbejt
Ghall-bierah u ghall-dejjem
Lilek u bhalek xejn

Inti kullana ta tifkiriet
Kull x'hin titbissem ninsa kull inkwiet
It-toroq tghana miksija fjur
Aghtini jdejk u halli d-dinja ddur
Il-kwiekeb zghar li jatuk l-isbah gejjien
Ingawduh int u jien

Chorus (x2)


Suka "Sa L-Ahhar" ? Lihat lagu lainnya ...