Hayeoga

Noege modungor pegyo boryodon maumi dashi nege dora
onun gor nukyoji
nonun onjekaji na namanui naui yoninira midowadon ne
sengagun thulligo marasso

Byonhe borigon phiryoga obso ijenun norur bwado amuron
nukimi obso
naegen hangsang shisonur momchuodon

Yejonui ne mosubgwa narur barabodon ne misowa
no manui mogsori modunge guriwo jingoya jigum
naegen...

Norur bor temada negen gasumi tollinun gu nukimi
issoji
nan gunyang nege narur donjingoya ye~

Na hollo issurte jocha norur gidarin danun solleime
onjena gipuge maumur gajyodon goya ye~

Buphurun ne maumsogen hangsan nega issosso
hayan misoui norur gadug angoso ijenun norur wihe
namgyodun goshi isso hemargdon ne misoga damgin
sajinur...

Nan gunyang idero dwidora ganunga non gunyang idero
nar iji borina nan
gunyang idero nor gunyang idero bonegin ne gasumi
nomuna nan gunyangidero
hei ho! nar ijo borina nan gunyang idero dwidora
ganunga
nor gunyang idero bonegin ne gasumi nomuna

Noege manhungor baranunge aniji gujon techorom baro
gute chorom mariya
jongsongi gadughi issoji onjena narur nomu tatuthange
dehejuoji

Ijenun jonhwarur nege gonungo majo nan ije moduga
duryowo jyosso
(non anichog hagonun ijiman) noui mogsoriga nomudo
chagabji
nan ije arsuga isso nodo manhi apha hago issodanun
gomanur
noui jinshirur sumgijima (non) we guri moruji?

(Norur bor temada) negen gasumi tollinun gu nukimi
issoji
nan gunyang nege narur donjingoya ye~

Na hollo issurtejocha norur gidarin danun solleime
onjena gipuge maumur gajyodongoya ye~

Buphurun ne maumsogen hangsan nega issosso
hayan misoui norur gadug angoso ijenun norur wihe
namgyodun goshi isso hemargdon ne misoga damgin
sajinur

Nan gunyang idero dwidora ganunga non gunyang idero
nar iji borina nan
gunyang idero dwidora ganunga non gunyang idero
bonegin ne gasumi nomu
na nan gunyang idero hei ho! nar iji borina nan
gunyang idero
(dwidora ganunga) nor gunyang idero bonegin ne gasumi
nomuna


Suka "Hayeoga" ? Lihat lagu lainnya ...