I Know

Nan arayo ibami hurugo hurumyon
nugun gaga narur tona boryoya handanun gu sashirur gu iyurur
ijenun nado arsuga arsuga issoyo
Sarangur handanun marur moshesso
ojegona jigumun nomu nujo boryosso
gute nanun muorhago issona gu misonun nomu arumdawosso

Nan jongmar gude gudemanur johahesso
naege iron surphum angyojunun gudeyo
jebal ibyormanun marhaji marayo naegen
ojig gudemani jonbuyo janha

O gudeyo gajimaseyo nanun jongmar tona ganayo
O gudeyo gajimaseyo nanun jigum urjanhayo

Nan arayo ibami hurumyon yo!
Gude tonanun mosub dwirohago majimag khisue surphun maum jongmar tonanun ga

Sarangur hago shipho noui modun hyangi
ne momsoge jojoinun nouimanhun sumgyor
gu miso gu nunmur gu arsuobnun maume maum gurigon to maume maum
gu oryobdanun phyonjinun sujianhado doe
noui jinshirhan mosubur barabogo issoyo
ajigdo maumsogen nega inayo nanun gudeui yongwonhan


Nan jongmar gude gudemanur johahesso
naege iron surphum angyojunun gudeyo

O gudeyo gajimaseyo nanun jongmar tona ganayo
O gudeyo gajimaseyo nanun jigum urjanhayo

O gudeyo gajimaseyo nanun jongmar tona ganayo
O gudeyo gajimaseyo nanun jigum urjanhayo


Suka "I Know" ? Lihat lagu lainnya ...