Anoman Obong

Ceritane... Wayang Jawi... ing Praja Ngalengka Diraja...
Rahwana Raja arane... gawe geger nyolong Shinta...
Anoman cancut tumandhang... Ngalengka wis dadi awu...
kobong... kobong... kobong gedhe,,, jeroning praja..

Ceritane Wayang Ramayana
Ing negara Ngalengka Diraja
Ratu buta Rahwana Raja
Gawe geger nyolong Dewi Shinta

Anoman Si Kethek Putih
Sowan/mlebu taman Shinta dijak mulih
Konangan Indrajit lan patih
Anoman ora wedi getih

eh lhadalah, Ngalengka diobong (diobong diobong)
Togog Bilung wa a o padha pating domblong
Omah gedhe padha dadi areng
Dasamuka dadi gereng-gereng

iyo wae yaiya iyo wae... 4x


Suka "Anoman Obong" ? Lihat lagu lainnya ...