Foto Kim Ji Young, Yoon Chan Young, Choi Kwon Soo dan Kim Hyun Soo Raih Piala Child Actor Award

Foto Kim Ji Young, Yoon Chan Young, Choi Kwon Soo dan Kim Hyun Soo Raih Piala Child Actor Award