Naraketek (Feat. Duo Petromax)

ala hiyang nara kayang
ala hiyang nara kayang
ii riho riha riha
samba lakatang
samba lakatang

ala hiyang nara kayang
ala hiyang nara kayang
ii riho riha riha
samba lakatang
samba lakatang

gili uu sili kici
gili uu sakoro ya sa
kemeletek kamariya lokib
bawa sikat ketek

sungkla

mere ka hi miyang sa
mere ka hi miyang sa

ala hiyang nara kayang
ala hiyang nara kayang
ii riho riha riha
samba lakatang
samba lakatang

ala hiyang nara kayang
ala hiyang nara kayang
ii riho riha riha
samba lakatang
samba lakatang

gili uu sili kici
gili uu sakoro ya sa
kemeletek kamariya lokib
bawa sikat ketek

sungkla

gili uu sili kici
gili uu sakoro ya sa
kemeletek kamariya lokib
bawa sikat ketek

sungkla

mere ka hi miyang sa
mere ka hi miyang sa
mere ka hi miyang sa
mere ka hi miyang sa

KETEK


Suka "Naraketek (Feat. Duo Petromax)" ? Lihat lagu lainnya ...
Loading...