I Am (OST. InuYasha)

ojina meharu harunge posubu pappuaga
jinaki yo oga
dare wa tokae nunungrujama

nasomi nushizakcheni ana
toringtemo ju daboso bodyou
ojechangce na jankakyu une
ori wa toku ni boshitshi nana

naka ga norushu no shou wa suru
uda no toa no kuce
saranghae jonkui dako maga to ya rizumu negashi ja girago

unagu naguru chang you no ii naru sencoro
utsunaki eru
toaka hangke naka mamoja
togaca nukini jou ni keshongte tae pyo
ochingkece ana
tobake you ni jinki tori wa


Suka "I Am (OST. InuYasha)" ? Lihat lagu lainnya ...