Gloria (OST. Gloria)

Gloria Gloria Gloria Gloria
Gloria Gloria Gloria Gloria

Gloria na-do mol-lat-deon na-
sang-sang mot-haet-deon na al-ge-doel-geot gat-a
sae-lo-un ba-lam-i po-geun-hi tto gam-ssa-wa-
nun-mul mo-du da id-go-seo sae-lo-un na-leul chad-a-seo-

ji-chyeo-do gwaen-chan-a jam-si swi-myeon doe-neun geo-jyo-
du-nun jil-kkeun tto gam-go-seo da-si seo-neun geo-ya-

Gloria (Gloria) gu-leum ga-deuk-han nal (Gloria)
ap-eu-lo da-ga-ol (Gloria) sae-lo-un haet-sal-i-
ga-kka-wo-ji-ne-yo jo-geum deo cham-a-bwa-yo-
da-si seo-neun-geo-ya-

Gloria (Gloria) kkum-eul chad-neun-ga-yo (Gloria)
hui-mi-hae-ji-na-yo (Gloria) man-i a-peun-ga-yo-
geu-leom sil-keot ul-eo-bwa-yo nun-mul dakk-go ut-eo-bwa-yo-
sa-neun-ge da geu-leon-geo-jyo da-si seo-neun-geo-ya-

Gloria Gloria Gloria Gloria
Gloria Gloria Gloria Gloria

Gloria na-do mol-lat-deon na-
sang-sang mot-haet-deon na al-ge-doel-geot gat-a
sae-lo-un ba-lam-i po-geun-hi tto gam-ssa-wa-
nun-mul mo-du da id-go-seo sae-lo-un na-leul chad-a-seo-

ji-chyeo-do gwaen-chan-a jam-si swi-myeon doe-neun geo-jyo-
du-nun jil-kkeun tto gam-go-seo da-si seo-neun geo-ya-

Gloria (Gloria) gu-leum ga-deuk-han nal (Gloria)
ap-eu-lo da-ga-ol (Gloria) sae-lo-un haet-sal-i-
ga-kka-wo-ji-ne-yo jo-geum deo cham-a-bwa-yo-
da-si seo-neun geo-ya-

Gloria (Gloria) kkum-eul chad-neun-ga-yo (Gloria)
hui-mi-hae-ji-na-yo (Gloria) man-i a-peun-ga-yo-
geu-leom sil-keot ul-eo-bwa-yo nun-mul dakk-go ut-eo-bwa-yo-
sa-neun-ge da geu-leon-geo-jyo da-si seo-neun geo-ya-

Gloria Gloria Gloria Gloria
Gloria Gloria Gloria Gloria

Gloria Gloria Gloria Gloria
Gloria Gloria Gloria Gloria

Suka "Gloria (OST. Gloria)" ? Lihat lagu lainnya ...