We

Namane shigan sog
namae soyuin hullyobonelsu obnun ne goshin
sebyogi odushi bamimyon jinun he chorom

Todashi shijagin
momchwojil su obnun
nega gago inun i gil guthe
shigani gadushi modun ge gurohdud ooh ooh um

Hando kuthdo obshi gol god gathun
momchwo sol su jocha obnun duthan
niga gidarinun gugodkajin
nomunado monduthe jamshi juchumhajiman

Onjengan narul wihan no norul hyanghan na
nal gidaril no norul baralna
uril jinanun summaghige jichige haryonun
momchulsu obnun i gilsoge
amudo jabulsu obnun momchul su obnun
narul hundunun keuryohanun
modun suchyogal godul soge
ganjorhan i gil kuthe son niaphe majuhagirul

Neane gadwodun
neane jonbuin
suchyo bonel su obnun negoshin
chombutho guron dud
onjena hamkein duthan

To dashi shijagin
momchwojil su obnun
narul gidarinun igil kuthe
shigani gadushi modunge gurohdud ooh ooh um

Gumse kuthi boilgodman gathun
gakaun dud dagagal su obnun
niga gidarinun gugodkajin
alsu obnun gorie jamshi juchumhajiman

Onjengan narul wihan no norul hyanghan na
nal gidaril no norul baralna
uril jinanun summaghige jichige haryonun
momchulsu obnun i gilsoge
amudo jabulsu obnun momchul su obnun
narul hundunun keuryohanun
modun suchyogal godul soge
ganjorhan i gil kuthe son niaphe majuhagirul


Suka "We" ? Lihat lagu lainnya ...